Referentie
Najaarscongres KPS

Jannet Kroes van KPS: 'Uitnodigend en professioneel'

Jannet Kroes is beleidsmedewerker bij de Kring van Pensioenspecialisten. Vanuit die functie was zij medeverantwoordelijk voor het KPS congres over pensioen en robotisering, Zij vertelt waarom bij dat congres gekozen is voor Michael Visser als dagvoorzitter, en hoe dat beviel. “Het is vooral hoe hij de discussie op gang brengt, en hoe deelnemers dat waarderen. Daarbij telt natuurlijk niet alleen hoe ik daar tegenaan kijk, maar vooral de feedback van onze leden.”

Open en uitnodigend

“Als je het ziet, lijkt het heel eenvoudig: Michael zorgt ervoor dat de diverse invalshoeken van pensioen en robotisering ook daadwerkelijk aan bod komen. Hoe? Allereerst doordat hij zich terughoudend opstelt. Michael heeft veel verstand van zaken, maar hij staat daar niet voor zichzelf of om zijn mening erdoor te drukken. De vragen die hij stelt aan de sprekers en de mensen in de zaal zijn bedoeld om de dialoog op gang te brengen. Doordat hij zichzelf zo open en terughoudend opstelt, is het ook voor de deelnemers makkelijk om hun reacties in te brengen. Door al die interactie wordt de discussie goed uitgediept en worden de deelnemers echt betrokken, dat merk je in zo’n zaal.”

Professioneel

“Bij Michael gebeurt dat allemaal vrij losjes, op een ontspannen manier. Je ziet dat hij het veel gedaan heeft. Er is voldoende ruimte voor een natuurlijke discussie, maar tegelijkertijd bewaakt hij de grote lijnen en de tijd. Michael verdiept zich vooraf in het onderwerp en zorgt ervoor dat de belangrijkste punten ook aan bod komen. Tijdens de voorbereiding merk je al dat hij graag meedenkt over de opzet en invulling van het congres. Zo kwam hij met het idee om Ronald Dekker van Tilburg University uit te nodigen, om te spreken over de impact van robotisering op de arbeidsmarkt. Volgens Dekker is het niet zozeer dat robots banen  inpikken als wel dat ze banen veranderen. En dat de consequenties van flexibilisering en uitbesteding op de arbeidsmarkt veel groter zijn. Doordat juist die twee factoren leiden tot versplintering van pensioenopbouw en pensioengaten. Erg verhelderend.”

Per saldo

"Maar uiteindelijk kijk je achteraf vooral naar de feedback van de deelnemers. Dat evalueren we altijd en die cijfers zijn duidelijk: 80 % van de respondenten vond het congres waardevol tot zeer waardevol. 70 % vond de inbreng van Michael daarbij waardevol tot zeer waardevol. De kwalificaties die daarbij het meest werden toegekend: ‘verstand van zaken’, ‘open’, en ‘goede discussieleiding’."

Presentaties en verslag van het KPS Najaarscongres 'Pensioen en Robotisering’ 1 december 2017

www.kps.nl