Resultaten
Artikelen

Benieuwd naar onze visie op het pensioenakkoord en andere pensioenactualiteiten op 'papier'? Hier vindt u een aantal van onze publicaties terug:

 

 •  Klagen staat vrij, maar in beroepsprocedures grootste pensioenfondsen van Nederland hebben belanghebbenden beperkt succes
  Als lid van het Verantwoordingsorgaan namens de Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht (LvOP) deed ik het ABP bestuur zo’n twee jaar geleden de suggestie om haar commissie van beroep transparanter te laten worden, door bijvoorbeeld net als PFZW de uitspraken van de commissie van beroep te publiceren op haar website. Te meer omdat uit cijfers blijkt dat deelnemers, gepensioneerden en andere belanghebbenden zelden door de commissie van beroep in het gelijk worden gesteld. In de jaren 2019 en 2020 trok slechts 1 deelnemer bij de commissie van beroep van ABP aan het langste eind en werd juridisch in het gelijk gesteld. Dat roept vragen op. In deze bijdrage zet ik belangrijke verschillen tussen de commissies van beroep van de twee grootste pensioenfondsen van Nederland op een rij. Via een analyse van de jaarverslagen van ABP en PFZW van de afgelopen 5 jaar bied ik meer inzicht. Bij PFZW is (gemiddeld) ruim een kwart van de beroepszaken voor deelnemers succesvol, en het aantal succesvolle beroepen voor deelnemers de laatste jaren licht stijgend. Bij ABP worden deelnemers (gemiddeld) in ongeveer 15% van de beroepszaken door de commissie van beroep in het gelijk gesteld, maar is het aantal succesvolle beroepen voor deelnemers de laatste jaren dalende (slechts 4%). Waarom trekken deelnemers - bij ABP - vaker aan het kortste eind? Een schot voor de boeg welke - vooral procedurele - aspecten een rol kunnen spelen? Lees hier mijn artikel: klagen-staat-vrij-maar-in-beroepsprocedures-bij-grootste-pensioenfondsen-van-nederland-hebben-belanghebbenden-beperkt-succes-nl.pdf

 

 •  Uitwerking pensioenakkoord: begin van het einde?
  In Beloning en Belasting nemen Michael Visser en Jessica Warren u op hoofdlijnen mee in de gepresenteerde uitwerking van het pensioenakkoord. Naast de Kamerbrief van 6 juli is er op 22 juni 2020 ook een zogenoemde Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord verschenen met diverse bijlagen en doorrekeningen.  In dit artikel richten zij zich eerst op de vormgeving van een nieuw pensioencontract, de transitie en de tijdlijnen tot invoering. Daarna bespreken ze de invoering van verschillende keuzemogelijkheden en regelingen ter bevordering van duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen. Hopelijk biedt u dat overzicht en inzicht in de stappen die de komende periode door de wetgever en sociale partners (moeten) worden gezet en die aandacht vragen. 

Uit: Beloning & Belasting september 2020: beloning-en-belasting-2020-0124.pdf

 •  Wet bedrag ineens verdient betere fiscale begeleiding
  In Beloning en Belasting beschouwt Michael Visser het wetsvoorstel bedrag ineens. Het kan helaas nog wel even duren voordat deelnemers er daadwerkelijk gebruik van kunnen maken. En dat terwijl juist een dergelijke flexibilisering in pensioen – zeker in crisistijd - voor sommigen welkome liquiditeit en bestedingsmogelijkheden kan bieden. De wetgever is vooral op het fiscale vlak nog aan zet om het bedrag ineens straks een eerlijke keuze te laten zijn.

Uit: Beloning & Belasting april 2020: beloning-en-belasting-2020-0051-wet-bedrag-ineens-verdient-betere-fiscale-begeleiding.pdf

 

 • Een pensioenprominent 2020 gewenst!
  In het laatste nummer van Pensioen Magazine van 2019 blikt Michael Visser kort terug op een decennium van duikelende dekkingsgraden en precaire pensioenakkoorden. En hij kijkt vooruit en spreekt de hoop uit dat de aanstaande jaren twintig het tijdperk gaan worden waarin pensioenconsumenten de echte pensioenprominenten worden.

Uit Pensioen Magazine december 2019: een-pensioenprominent-2020-gewenst-visser-pm-december.pdf

 

 • Pensioenakkoord zorgt voor verschuiving in beloning en belasting op de werkvoer 
  In dit artikel bespreekt Michael Visser de belangrijkste gevolgen voor werkgevers en werknemers van het pensioenakkoord dat 5 juni jl. gesloten is. De transitie naar een nieuw pensioencontract zorgt mede door een nieuw fiscaal premiekader voor een verschuiving in beloningen van medewerkers. Dat gaat waarschijnlijk veel tijd en aandacht vragen. Onderschat de kosten niet.

Uit Beloning & Belasting oktober 2019: Pensioenakkoord zorgt voor verschuiving in beloning en belasting op de werkvloer.pdf

 

 • De Pensioenschijf-van-Vijf biedt nieuwe perspectieven
  Na de kredietcris in 2008 werkte Michael Visser een idee uit om breder en gevarieerder naar pensioen te kijken: de Pensioenschijf­ van­ vijf. De redactie van Vakblad Financiële Planning was benieuwd naar de stand van zaken. In dit artikel blikt Michael kort terug op het idee en de ontwikkelingen de afgelopen jaren. Daarbij gaat hij specifiek in op resultaten uit (empirisch) onderzoek dat ook die bredere benadering van pen sioen op bouw centraal stelt. Met extra aandacht voor de uitgavenkant van pensioen en de belastingpositie van gepensioneerden. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de Pensioenschijf ­van­ vijf rekentool door het Nibud besproken. Tooling kan toegevoegde waarde bieden, maar is lang niet altijd toegesneden op de persoonlijke situatie en om standigheden.

Uit VFP september 2018: de-pensioenschijf-van-vijf-biedt-nieuwe-perspectieven.pdf