Resultaten
Artikelen

Benieuwd naar onze visie op het pensioenakkoord en andere pensioenactualiteiten op 'papier'? Hier vindt u een aantal van onze publicaties terug:

 

 •  Wet bedrag ineens verdient betere fiscale begeleiding
  In Beloning en Belasting beschouwt Michael Visser het wetsvoorstel bedrag ineens. Het kan helaas nog wel even duren voordat deelnemers er daadwerkelijk gebruik van kunnen maken. En dat terwijl juist een dergelijke flexibilisering in pensioen – zeker in crisistijd - voor sommigen welkome liquiditeit en bestedingsmogelijkheden kan bieden. De wetgever is vooral op het fiscale vlak nog aan zet om het bedrag ineens straks een eerlijke keuze te laten zijn.

Uit: Beloning & Belasting april 2020: beloning-en-belasting-2020-0051-wet-bedrag-ineens-verdient-betere-fiscale-begeleiding.pdf

 

 • Een pensioenprominent 2020 gewenst!
  In het laatste nummer van Pensioen Magazine van 2019 blikt Michael Visser kort terug op een decennium van duikelende dekkingsgraden en precaire pensioenakkoorden. En hij kijkt vooruit en spreekt de hoop uit dat de aanstaande jaren twintig het tijdperk gaan worden waarin pensioenconsumenten de echte pensioenprominenten worden.

Uit Pensioen Magazine december 2019: een-pensioenprominent-2020-gewenst-visser-pm-december.pdf

 

 • Pensioenakkoord zorgt voor verschuiving in beloning en belasting op de werkvoer 
  In dit artikel bespreekt Michael Visser de belangrijkste gevolgen voor werkgevers en werknemers van het pensioenakkoord dat 5 juni jl. gesloten is. De transitie naar een nieuw pensioencontract zorgt mede door een nieuw fiscaal premiekader voor een verschuiving in beloningen van medewerkers. Dat gaat waarschijnlijk veel tijd en aandacht vragen. Onderschat de kosten niet.

Uit Beloning & Belasting oktober 2019: Pensioenakkoord zorgt voor verschuiving in beloning en belasting op de werkvloer.pdf

 

 • De Pensioenschijf-van-Vijf biedt nieuwe perspectieven
  Na de kredietcris in 2008 werkte Michael Visser een idee uit om breder en gevarieerder naar pensioen te kijken: de Pensioenschijf­ van­ vijf. De redactie van Vakblad Financiële Planning was benieuwd naar de stand van zaken. In dit artikel blikt Michael kort terug op het idee en de ontwikkelingen de afgelopen jaren. Daarbij gaat hij specifiek in op resultaten uit (empirisch) onderzoek dat ook die bredere benadering van pen sioen op bouw centraal stelt. Met extra aandacht voor de uitgavenkant van pensioen en de belastingpositie van gepensioneerden. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de Pensioenschijf ­van­ vijf rekentool door het Nibud besproken. Tooling kan toegevoegde waarde bieden, maar is lang niet altijd toegesneden op de persoonlijke situatie en om standigheden.

Uit VFP september 2018: de-pensioenschijf-van-vijf-biedt-nieuwe-perspectieven.pdf